Loading...

Haberler

Güncel Haberler

ALPET KIBRIS’IN KALİTESİ BU YIL DA TESCİLLENDI!
ALPET KIBRIS’IN KALİTESİ BU YIL DA TESCİLLENDI!
  • 08-10-2021

Alpet Kıbrıs Kalitesinden Ödün vermiyor!

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO)’ya bağlı 3. taraf dış kuruluşlar tarafından yapılan bir dizi denetimin ardından, Alpet Kıbrıs’ın kalitesi bu yıl da tescillendi. Uluslar arası platformlarda geçerliliği üç yıl olan bu belgeleri alabilmek için her yenilemede, yeniden denetime tabi tutulan Alpet Kıbrıs yıllardır kalitesinden ödün vermiyor.

 

ISO 14001 : 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI
Doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir. Bu sistemi standardize eden ve beraberinde belirlenen bir dizi şartların belirlenmiş olduğu standarda ISO 14001 : 2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ denir.

 

ISO 45001 : 2018 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ STANDARTI

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uyulduğunu gösteren belgedir. Kuruluşun söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, çalışanlarına sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemine ISO 45001 : 2018 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ denir.

 

ISO 9001 : 2015 KALİTE ve YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI

İşletmelerin, uluslararası geçerliliğe sahip yönetim sistemi anlayışı sonucunda ortaya koyduğu ürün ve hizmet kalitesinin, sürekli olarak üst seviyede sağlanabileceği konusunda bir güvence belirler. Kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli arttırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların sağlanması için şartları tanımlamaktadır.