Loading...

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

ALPET İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ALPET İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Şirketimizce, iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışma alanlarının ve kullanılan ekipmanların çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için gerekli önlemler alınmakta ve etkilenebilecek potansiyel kitle bu konuda uyarılmakta ve eğitilmektedir.


İş Sağlığı; Çalışanların sağlıklarını; Sosyal, Ruhsal, Bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını; Sağlığa uygun hale getirmek, Çalışanları zararlı etkilerden koruyarak, işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.


İş Güvenliği; İşyerlerinde; işin yapılması ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iç ortam yaratmak için yapılan çalışmaları kapsar.


Bir işin yapılması sırasında bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülmeyen tehlikeler ve riskler söz konusudur. Bu tehlike ve riskler hem çalışanı, hem üretimi ve üretim araçlarını ve hemde çevreyi tehdit eder. Ortaya çıktığında da geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu bilinçle gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmaktadır.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN (İSG) TEMEL İLKELERİ

3 temel ilkesi vardır.


1. Planlama: İş sağlığı ve güvenliği bir plan ve program içinde yürütülmektedir. Ne yapmak istiyoruz, nasıl yapacağız, ne zaman yapacağız, neden yapacağız, işin neresinden bağlıyacağız, hangi donanımları ve bilgiyi kullanacağız, kimlerle işbirliği yapacağız gibi sorgulamalarla planlarımızı yapmaktayız.


2. Süreklilik: Yapılan bütün çalışmalar sürekli olarak güncellenmekte ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmektedir. Özellikle de proses değişikliklerinde hemen başa dönülerek, önce planlar gözden geçirilmekte sonrasında ise gerekli düzenlemeler hemen yapılmaktadır.


3. Metot: Bu çalışmalar teknik ve bilimsel yöntemlerle yapılmaktadır.