Loading...

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE (SEÇ)

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE (SEÇ)

Alpet’in saygın ve başarılı bir şirket olması ve hedeflediklerini gerçekleştirebilmesi için insan sağlığı, işletme güvenliği ve çevreye duyarlılık her zaman için ön planda yer almaktadır. Sağlık, Emniyet ve Çevre standartlarına tüm çalışanların kararlılıkla ve özverili bir şekilde uymaları beklenmektedir.


Amacımız; çevreye, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve toplumu gelebilecek zararlardan korumaktır. Söz konusu hedeflere ulaşabilmek adına faaliyet gösteriğimiz tüm satış ve hizmet noktalarında;


 • Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulması,

 • SEÇ standartlarının anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması,

 • Çalışanlara sağlıklı, emniyetli ve temiz bir çalışma ortamı ortamı sağlanması,

 • SEÇ risklerinin belirlenmesi ve kabul edilebilir en düşük düzeye indirgenmesi,

 • Sürekli olarak risklerin sorgulanması ve koşulların iyileştirilmesi,

 • Yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı ve etkin müdahale edilmesi,

 • Meslek hastalıkları ve yaralanmaları durumunda tıbbi hizmetin sağlanması,

 • Doğal kaynakların daha verimli kullanımına teşvik edilmesi,

 • SEÇ konusundaki önerilerin alınması ve uygun olanların uygulanması,

 • Çalışanlara düzenli olarak SEÇ konusunda eğitimler verilmesi,

 • Standartların uygulanıp – uygulanmadığının düzenli olarak denetlenmesi,


aracılığıyla Alpet, SEÇ performansının sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışmalarına devam etmektedir.