Loading...

Kurumsal

KARİYER

KARİYER

Amacımız; misyonumuz, hedeflerimiz, stratejilerimiz ve değerlerimize bağlı kalarak pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip ve değerlere saygılı insan gücünü bünyemize kazandırmaktır. Politikamız;


  • Güçlü iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,

  • İnsan kaynakları sistem ve uygulamalarıyla çalışanlarımıza destek olmak,

  • Kurumsal olanaklar ve faydalarla çalışanlarımızı geliştirerek, sürekli başarıya doğru yönlendirmek,

  • Başarıyı ödüllendirmek,

  • Çalışanlarımızın gelişimini ve devamlılığını sağlamak üzerine kuruludur.


Amacımız, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için; çalışanlarımızın gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile artırmak, performansa dayalı ücretlendirmek, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve kariyer olanakları sağlamaktır.


Çalışanlarımızın gelişime açık, öğrenmeye ve yenilenmeye açık olması beklenmektedir. Alpet çalışanı ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, müşteri odaklı davranışlarla yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden dinamik bir yapıya sahip olmalıdır.