Loading...

Kurumsal

Yönetİm Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Yönetİm Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğiz...


Akaryakıt sektöründe faaliyete başladığımız ilk günden bu güne gerek müşterileri, gerekse çalışanları ile Şirketimiz birbirine kenetlenmiş bir aile anlayışı içerisinde faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ekonomik kalkınmada çok önemli bir role sahip ve enerji kaynakları arasında en temel ürün olan petrol ihtiyacı her geçen gün artmakta ve buna paralel olarak kıt kaynaklar azalmaktadır. Bu bilinçle ülke genelinde dağıtımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerde kalite kontrolü ve güvenilir tedarik zinciri ile daima etkin bir kullanıma teşvik amaçlanmaktadır.


Dünya genelinde yaşanan kriz döneminde bile büyümeye devam eden Şirketimiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli bir pazar payına sahiptir. Ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında ciddi katkılarımız bulunmaktadır. 1974 yılı öncesine ait istasyonların yenilenmesi ve yapılan yeni yatırımlarla ulaşılan 47 adet kurumsal kimlikli bayii, kusursuz hizmet verilmesi adına gereken her şeyi yapmakta ve düzenli gerçekleştirilen personel eğitimleri ile geliştirilen teknolojik altyapı sayesinde satış noktalarındaki hizmet kalitesi ön plana çıkmaktadır. KKTC’de doğup Türkiye ve Balkanlarda büyümeye devam eden Şirketimiz yatırımlarına hiçbir zaman son vermemiş ve gerek sağladığı istihdam gerekse sosyal sorumluluk projeleri ile de öncü olma hedefinden hiçbir zaman şaşmamıştır.


Kuzey Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğimizi belirtir, bizlere güvenerek projelerimizi hayata geçirme imkanı sunan kurum, kuruluşlara ve bizleri bugünlere taşıyan tüm çalışanlarımız ile müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.


Saygılarımla


Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı