Loading...

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKASI

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKASI

ALPET, yürüttüğü faaliyetlerde “İnsan sağlığını ve çevreyi korumak.” görüsünü sağlık emniyet ve çevre politikası olarak benimsemektedir ve bu yaklaşımın devamını sağlamakta kararlıdır.


Hedefimiz açık ve kesindir; ALPET’in yürüttüğü tüm faaliyetlerinde insanların, çalışanlarının, yüklenicilerinin kaza yasamaması ve çevrenin zarar görmemesidir.


Bu çerçevede ALPET’in vazgeçilmezleri olan aşağıdaki hususlar tüm ALPET çalışanlarının, bayilerinin ve yüklenicilerinin ilkeleri olarak kabul görmüştür;


  • Çevre faktörleri azami seviyede değerlendirilecektir.

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için faaliyetler yürütülecektir.

  • Emniyet ve güvenlik tedbirleri her zaman alınarak sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır.

  • Yapılan islerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara daima uyulacaktır.

  • Çalışanlara gerekli eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin devamlılığı sağlanacaktır.

  • İyi planlanmış mühendislik hizmetleri gerçekleştirilecektir.

  • SEÇ performansının arttırılmasına yönelik olarak kontroller sık sık gerçekleştirilecek ve kontrol sonucunda elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılacaktır.

  • Gerek alt yapı gerek üst yapı ile ilgili yatırımlar yapılırken, kaliteli mühendislik anlayışı yanında ürün kalitesi en yüksek ve en güvenli malzemeler ile hizmetin seçimine önem verilecektir.


ALPET, Sağlık Emniyet ve Çevre ile ilgili konularda yukarıda tarif edilen hiçbir husustan ödün vermeyeceğini taahhüt ve beyan eder.